Ευχαριστήρια Επιστολή για Place Identity WEOPEN_TEAM 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ευχαριστήρια Επιστολή για Place Identity

WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Τα στελέχη του έργου WeOpenGov: Δικτύο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, ευχαριστούν θερμά την Μαίρη Καρατζά για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και για τη συμμετοχή της στο πανελλαδικό μόνιμο πλήρως λειτουργικό Δίκτυο Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, προερχόμενων από την κοινωνία πολιτών, δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, κατά τα πρότυπα των δικτύων πολυμερούς συνεργασίας της Σύμπραξης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP).

Το Place Identity ιδρύθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία από προκειμένου να υποστηρίξει δράσεις οι οποίες αναπτύσσονταν από άτυπες ομάδες και δίκτυα πολιτών. Ήδη από το 2009 είχε ενεργοποιηθεί το  Imagine the City, ένα “think tank” για τις προκλήσεις των σύγχρονων ελληνικών πόλεων  και εξελίσσεται σε μία «πλατφόρμα» και τελικά μία «διατοπική κοινότητα» σε περισσότερες από 10 πόλεις. Μέσα από ένα συστηματικό πειραματισμό και πολλά ρίσκα, οι συλλογικότητες, που σιγά σιγά δεσμεύονταν στον κοινό σκοπό μας άρχισαν να δίνουν μία αναπάντεχη δυναμική. Το δίκτυο ομάδων αποτέλεσε την κοιτίδα πολλών νέων εγχειρημάτων όπως το Συνέδριο IDEA|TOPOS 2012 – 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στρατηγικής Προβολής και Ταυτότητας τόπου, τη Συνοικία Πιττάκη – μία συμμετοχική φωτιστική εγκατάσταση που αναζωογόνησε ένα εγκαταλειμμένο σημείο του κέντρου της Αθήνας, το Πεδίο-Αγορά μία ερευνητική δράση συμμετοχικού σχεδιασμού της πλατείας Βαρβακείου Αγοράς, την Πολιτεία 2.0 – μία πλατφόρμα πολιτικής καινοτομίας, το Σύνταγμα 2.0 – μία πρότυπη διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού και νομιμοποίησης ενός νέου Συντάγματος για την Ελλάδα. Παράλληλα οι ανάγκες της κοινότητας οδήγησαν στην  διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε σύγχρονες μεθόδους διαβούλευσης και συμμετοχικού σχεδιασμού και εργαστήρια πολιτών για ζητήματα τοπικής και εθνικής κλίμακας.

Σκοποί της εταιρείας είναι:

α) Η ανάδειξη της ταυτότητας των ελληνικών τόπων μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και τον επαναπροσδιορισμό βασικών ιδεών και εννοιών των ελληνικών τόπων, όπως της δημοκρατίας, της πολιτικής κοινωνίας και φιλοσοφίας κ.α. με τρόπο υπεύθυνο απέναντι στην ελληνική και παγκόσμια κοινότητα και τον ανθρώπινο πολιτισμό.

β) Η διευκόλυνση και ενίσχυση της  συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσα από το σχεδιασμό και την καθιέρωση σχετικών διαδικασιών και έργων (όπως κοινωνικές πλατφόρμες, ανοιχτότητα της γνώσης, συντονιστικές ενέργειες) που προσεγγίζουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη, άμεσα, έμμεσα και πολλαπλασιαστικά για την κοινωνία.

Το πρόγραμμα WeOpenGov: Δικτύο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία μίας δυναμικής και σταθερών σημείων επαφής μεταξύ Κυβέρνησης και Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Ενθαρρύνει τον διαρκή συντονισμό μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα δημόσιας συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας. Προωθεί την απόκτηση γνώσεων και παιδείας από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στελεχών Δημόσιας Διοίκησης πάνω στις αξίες της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών και δεξιοτήτων υλοποίησης δημόσιων πολιτικών με συνεργατικό τρόπο.

Το έργο «WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς και εταίρους το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart).

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο WeOpenGov μπορείτε να βρείτε εδώ:

Website: http://weopengov.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/WeOpenGov

Δρ. Άγγελος Κασκάνης
Εκτελεστικός Διευθυντής, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Γράψτε ένα σχόλιο
Το email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.