Περί Δημοκρατίας, Θεσμών και Διαφάνειας WEOPEN_TEAM 15 Ιουνίου 2023

Περί Δημοκρατίας, Θεσμών και Διαφάνειας

Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατικοί θεσμοί αλλά και το «κράτος δικαίου», η διαφάνεια και η δεοντολογία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, η διάκριση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων, η ανεξαρτησία και η αποδοτικότητα της Δικαιοσύνης, η έλλειψη διαφθοράς και ο σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων αποδίδουν αυτό που ονομάζεται «ευνομούμενη πολιτεία». Σε μια Δημοκρατία οι θεσμοί αποτελούν βασικούς πυλώνες, καθώς συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του κράτους. Οι θεσμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, έχοντας πάντα ως βασική αποστολή την εξυπηρέτηση της χώρας και των πολιτών. Στο πεδίο της δημοκρατίας ενίοτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Αυτές οι διαφωνίες, όταν και όποτε υπάρχουν, διατυπώνονται πάντα στο στίβο της δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη το σύνταγμα της χώρας. Αυτό σημαίνει διάλογος και προσπάθεια να βρεθεί κοινή συνισταμένη κι εάν αυτό δεν επιτευχθεί να είναι σεβαστή η διαφορετική άποψη, η διαφωνία. Αυτό που προέχει είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι και οι θεσμοθετημένοι κανόνες λειτουργίας  του κράτους.

Είναι σαφές πως οι ανεξάρτητοι θεσμοί, έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας και παρέμβασης.  Αυτό καθορίζεται από το πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας τους και ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστό από όλους. Αλλά και οι θεσμοί πρέπει να κινούνται πάντα εντός των παραμέτρων που καθορίζει το Σύνταγμα και οι κανόνες λειτουργίας σε μια δημοκρατική πολιτεία.

Ωστόσο είναι καιρός που στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς εμφανίζονται φαινόμενα «κόπωσης» της Δημοκρατίας και των θεσμών. Χαρακτηριστικά της κόπωσης αυτής είναι τα κενά έδρανα του κοινοβουλίου, η παντοδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των δύο άλλων εξουσιών, η ενίσχυση υπηρεσιών που κινούνται στο χώρο συλλογής πληροφοριών, η κατευθυνόμενη πληροφόρηση από μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, ο δραματικός περιορισμός της ελευθερίας του λόγου στο κοινοβούλιο (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, κατεπείγουσες διαδικασίες).

Η Δημοκρατία είναι ένα εύθραυστο πολίτευμα. Από την κατάχρηση της εξουσίας ή τις υπερβάσεις των δικαιωμάτων, που έχουν οι δυνάμεις που επηρεάζουν άμεσα την κοινή γνώμη δεν κινδυνεύει άμεσα τη δημοκρατία αλλά ροκανίζεται η αξιοπιστία των θεσμών και αφοπλίζεται πολιτικά η κοινωνία.

Η κρίση στους θεσμούς είναι αναστρέψιμη. Τώρα παρά ποτέ, είναι αναγκαία η ενίσχυση της ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης, η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών και λύσεων αλλά και η ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση. Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει σε λειτουργία το πρόγραμμα «WeOpenGov».

To «WeOpenGov» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς και εταίρους το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart). Διαχειριστές επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Φιλοδοξώντας να συνεισφέρει πολυδιάστατα και αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια για Ανοιχτή Διακυβέρνης, Διαφάνεια και Ακεραιότητα, το πρόγραμμα WeOpenGov θα δημιουργήσει στα στελέχη όλων των εμπλεκόμενων μερών, κουλτούρα πολυσυμμετοχικότητας που είναι πολύτιμη  για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και κάθε Σχεδίου Δράσης. Ακόμη, από το έργο θα επωφεληθούν τουλάχιστον 100 στελέχη της Κοινωνίας των Πολιτών, της Δημόσιας Διοίκησης, μέλη Ακαδημαϊκής Κοινότητας και στελέχη Επιχειρήσεων που θα συνεργάζονται για να αναπτύσσουν κοινές δράσεις.

Η προώθηση των ανωτέρω δράσεων βασίζεται σε ένα πλαίσιο αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση. Αξιοποιώντας την τεχνολογία το έργο WeOpenGov ανταποκρίνεται στην ανάγκη των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων.

ΠΗΓΗ: theopinion.gr

Γράψτε ένα σχόλιο
Το email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.