Ευχαριστήρια Επιστολή για Σωματείο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Καινοτομίας WEOPEN_TEAM 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ευχαριστήρια Επιστολή για Σωματείο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Καινοτομίας

WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Τα στελέχη του έργου WeOpenGov: Δικτύο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, ευχαριστούν θερμά την Αργυρώ Μπαρατά για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και για τη συμμετοχή της στο πανελλαδικό μόνιμο πλήρως λειτουργικό Δίκτυο Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, προερχόμενων από την κοινωνία πολιτών, δημόσιους φορείς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα, κατά τα πρότυπα των δικτύων πολυμερούς συνεργασίας της Σύμπραξης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (OGP).

Το Σωματείο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Καινοτομίας είναι το πρώτο ελληνικό σωματείο που εκπροσωπεί τη φωνή περισσότερων από 50 επαγγελματιών διαφορετικού ακαδημαϊκού υπόβαθρου και πολλαπλών δεξιοτήτων από όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, πολιτιστικών διαχειριστών, καλλιτεχνών, νομικών, επιστημόνων συμπεριφοράς, σχεδιαστών, αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, περιβαλλοντολόγων και άλλων ειδικοτήτων, που συνδέονται με κοινές απόψεις και πρακτικές γύρω από την Κοινωνική και Πολιτιστική Καινοτομία. Υποστηρίζει και αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες των μελών του, παρέχοντάς τους δομές, πρακτικές, κατευθυντήριες γραμμές και ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να τους βοηθήσςι να γεφυρώσουν την πραγματικότητά τους, καθώς και να συνεργαστούν δημιουργικά με άλλα άτομα, δίκτυα και οργανισμούς, και να κάνουν το έργο τους πιο εφικτό (και μαγικό), βιώσιμο και αποτελεσματικό, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του Πολιτιστικού τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα WeOpenGov: Δικτύο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία μίας δυναμικής και σταθερών σημείων επαφής μεταξύ Κυβέρνησης και Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Ενθαρρύνει τον διαρκή συντονισμό μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα δημόσιας συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας. Προωθεί την απόκτηση γνώσεων και παιδείας από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στελεχών Δημόσιας Διοίκησης πάνω στις αξίες της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών και δεξιοτήτων υλοποίησης δημόσιων πολιτικών με συνεργατικό τρόπο.

Το έργο «WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς και εταίρους το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart).

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο WeOpenGov μπορείτε να βρείτε εδώ:

Website: http://weopengov.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/WeOpenGov

Δρ. Άγγελος Κασκάνης
Εκτελεστικός Διευθυντής, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς

Γράψτε ένα σχόλιο
Το email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.