Εβίκα Καραμαγκιώλη WEOPEN_TEAM 28 Σεπτεμβρίου 2022

Εβίκα Καραμαγκιώλη

H Εβίκα Καραμαγκιώλη, είναι Νομικός, διδάκτωρ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Παρισίων 8 (2014). Έχει υπάρξει ερευνήτρια και συντονίστρια ερευνητικών ομάδων στα πλαίσια
αναπτυξιακών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς φορείς
σε θεματικές: ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική δημοκρατία, κοινωνική και πολιτική
καινοτομία και με αρμοδιότητες στην κατάστρωση του ερευνητικού σχεδιασμού, τη συλλογή
δεδομένων, την ανάλυση, και την συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων. Είναι
πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο Ινστιτούτο επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει διδάξει, τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνδιδασκαλία μαθήματα
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ. Έχει πληθώρα δημοσιεύσεων
σε διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους όπως επίσης και ανακοινώσεις και ομιλίες ύστερα
από πρόσκληση σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και εξωτερικό σε θέματα όπως
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, συμμετοχικός σχεδιασμός σε δημόσιες διαδικασίες, ανοικτά δεδομένα
αλλά και σε θέματα σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου και των συμμετοχικών μέσων από
κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις. Είναι Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην
Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται
οι θεματικές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανοικτής διακυβέρνησης, δημόσιας συμμετοχής,
συμμετοχικού σχεδιασμού στις πολιτειακές διαδικασίες, ανοικτών δεδομένων, συλλογικών μέσων,
ψηφιακής καινοτομίας, κοινωνικής καινοτομίας, ψηφιακής κοινωνικής αλληλεγγύης.

Γράψτε ένα σχόλιο
Το email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.