Δρ Ελένη Ρεβέκα Στάιου WEOPEN_TEAM 28 Σεπτεμβρίου 2022

Δρ Ελένη Ρεβέκα Στάιου

Η Δρ Ελένη Ρεβέκα Στάιου είναι απόφοιτη του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ
(προπτυχιακό επίπεδο-2007) και του London School of Economics and Political Science (LSE-
μεταπτυχιακό επίπεδο-2008). Έχει λάβει το διδακτορικό της από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ,
ΕΚΠΑ στην επικοινωνία των αυτο-οργανωμένων πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης στην
Ελλάδα. Είναι δημιουργός της πλατφόρμας Οργάνωση 2.0 (http://organosi20.gr) και έχει εκδόσει
μια μονογραφία με τίτλο “Το πλαίσιο και τα μοντέλα επικοινωνίας των Αυτο-Οργανωμένων
πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης” στις εκδόσεις Παπαζήση. Στα επιστημονικά της
ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η κατανόηση των επικοινωνιακών αναγκών και η χάραξη
επικοινωνιακής πολιτικής, η ανάπτυξη περιεχομένου και η διαχείριση ιστοχώρων, η ανάπτυξη
περιεχομένου και διαχείριση συμμετοχικών μέσων: Θεωρητικό υπόβαθρο, διαμόρφωση των
αντίστοιχων πλατφορμών και υποστήριξή τους, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και συμμετοχή, η
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ο Τρίτος Τομέας, η Κοινωνία Πολιτών και Οργανισμοί της
και η Αυτο-οργάνωση. Έχει υπάρξει μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ είναι
ερευνητική συνεργάτης του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και
τα ΜΜΕ, του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ. Ταυτόχρονα εργάζεται ως διδάσκουσα στο
Μητροπολιτικό Κολλέγιο και ως Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων.

Γράψτε ένα σχόλιο
Το email σας δεν θα δημοσιευτεί. Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.